Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ເວັບໄຊ້ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ “ລະບົບຄວາມຮູ້ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ” ເຊິ່ງເປັນເວັບ ໄຊທ໌ເປີດ ສຳຫລັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການພັດທະນາເຊັ່ນວ່າ: ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍສັງກັດລັດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ທີ່ປຶກສາ ຫລືສ່ວນບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາໃນລາວ.

ຂ່າວລ່າສຸດ

ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ຈັດກອງປະຊຸມເເລກປ່ຽນວິຊາການກ່ຽວກັບ ‘‘ຄົ້ນຄວ້າຫາວິທີທາງທີ່ແທດເຫມະ ເພື່ອປັບປຸງການຮຽນອ່ອນຂອງເດັກ’’

ໃນວັນທີ່ 12 ກຸມພາ 2021 ຜ່ານມາ ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ຈັດກອງປະຊຸມເເລກປ່ຽນວິຊາການກ່ຽວກັບ ‘‘ຄົ້ນຄວ້າຫາວິທີທາງທີ່ແທດເຫມະ ເພື່ອປັບປຸງການຮຽນອ່ອນຂອງເດັກ’’ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານກິຄຳ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນິ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ  60 ທ່ານ,​ຍິງ 32 ທ່ານ ເຊີ່ງມາຈາກພາກສ່ວນຕ່າງສະມາຄົມ ພາຍໃນແຂວງ,​ແລະແຂວງໃກ້ຄຽງ, ໂຮງຮຽນເອກກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ,​ພາກສ່ວນລັດທີ່ມາຈາກຂັ້ນເມືອງ ແລະຂັ້ນແຂວງ, […]

ສະມາຄົມຄົນພິການເເຫ່ງຊາດສາຂາເເຂວງຊຽງຂວາງຮ່ວມກັບພະເເນກສຶກສາທິການ ເເລະ ກິລາເເຂວງຊຽງຂວາງຈັດກອງປະຊຸມເເລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການໃນຫົວຂໍ້ “ຄົ້ນຄວ້າຫາສາເຫດ ເເລະ ວິທີການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນຂອງເດັກ”

ຊຽງຂວາງ: ກອງປະຊຸມເເລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການຫົວຂໍ້: “ຄົ້ນຄວ້າຫາສາເຫດ ເເລະ ວິທີການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນຂອງເດັກ’’ລະຫວ່າງສະມາຄົມຄົນພິການເເຫ່ງຊາດສາຂາເເຂວງຊຽງຂວາງຮ່ວມກັບພະເເນກສຶກສາທິການ ເເລະ ກິລາເເຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 03 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍພະແນກສຶກສາແຂວງຊຽງຂວາງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກພາກລັດ, ພະແນກການຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ຊຸມຊົນບ້ານເປົ້າໝາຍ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ໂຮງຮຽນລັດ ເເລະ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນອ້ອມຂ້າງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 77 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການເເລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບບັນຫານັກຮຽນອ່ອນ ເເລະຊອກວິທີເເກ້ໄຂເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງນັກຮຽນໃຫ້ດີຂື້້ນເປັນຕົ້ນ: ຫຼັກສູດພາສາລາວບໍ່ມີການຂຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າຈຳນວນໜື່ງອອກສຽງພາສາລາວບໍ່ຈະເເຈ້ງ, ການກິນອາຫານບໍ່ຄົບໝູ່ຂອງເດັກ, […]

ບານເຕະສາມັກຄີລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ-ອົງການຄອດປະຈຳລາວ, ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ໃນວັນທີ 29 ມັງກອນ 2021 ຜ່ານມາ ອົງການຄອດປະຈຳລາວຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ,  ກະຊວງພາຍໃນ(ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ) ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ (ກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ) ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳບານເຕະສາມັກຄີຂຶ້ນທີ່ເດີນກິລາ VKS. ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອສ້າງຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມມືທີດີ ແລະ ສ້າງຂອດການປະສານງານທີ່ດີຮ່ວມກັນ. ກິດຈະກຳບານເຕະຄັ້ງນິ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 100 ກວ່າຄົນ. ຮູບພາບກິດຈະກຳ ເບິ່ງຮູບພາບເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ: https://www.flickr.com/photos/163206212@N02/albums/72157718114805056

ໂອກາດການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ

ບໍ່ພົບຂໍ້ມູນ
Title Organisation Sectors Deadline
ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2021 ສະຖານທູດຝຣັງ Community Development, Social Development 28/02/21
ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ 2020-2021 ສະຖານທູດຝຣັງ Community Development, Social Development 31/08/20
ໂຄງການທຶນຂະໜາດໜ້ອຍແຜນງານ CEGGA ເປີດຮັບສະໝັກແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ GIZ Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology 28/02/20
ໂຄງການທືນຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຂອງແຜນງານ CEGGA ເປີດຮັບສະໝັກແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນ GIZ Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology 30/08/19
ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ເປີດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການພາຍໃຕ້ຂອບແຜນງານ *ສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະພາບເອີລົບ ສະຫາພາບເອີລົບ Community Development, Education, Human Resources Development, Social Development 26/04/19
Deadline Job title Organization Name ປະເພດຕຳແໜ່ງ
July 31, 2021 Capacity Development Service Providers – consultant cord Consultancy