Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ເວັບໄຊ້ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ “ລະບົບຄວາມຮູ້ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ” ເຊິ່ງເປັນເວັບ ໄຊທ໌ເປີດ ສຳຫລັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການພັດທະນາເຊັ່ນວ່າ: ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍສັງກັດລັດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ທີ່ປຶກສາ ຫລືສ່ວນບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາໃນລາວ.

latest news

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຢູ່ຫລວງພະບາງຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ພາກລັດຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານໂພຊະນາການ

ເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ກິດຈະກຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ແລະ ກຳນົດແຜນຕໍ່ໜ້າ ໃນວັນທີ 12-13 ຕຸລາ 2020 ຜ່ານມາ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ພາກລັດຢູ່ເມືອງຈອມເພັດ, ແຂວງຫລວງພະບາງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນຂຶ້ນ ທີ່ສະໂມສອນເມືອງຈອມເພັດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການສົນທະນາຫົວຂ້ໍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ແລກປ່ຽນສົນທະນາກ່ຽວກັບປະສົບການດ້ານວຽກງານໂພສະນາການຂອງກຸ່ມ (ຖອດຖອນບົດຮຽນ) ແລະ ແລກປ່ຽນຈາກສິ່ງທີ່ໄດ້ໄປຮຽນຮູ້ມາຈາກ ກຸ່ມຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ ບ້ານ ລ່ອງອໍ້, ທົບທວນສັກະຍະພາບຂອງກຸ່ມ ແລກປ່ຽນກິດຈະກຳທີ່ […]

ກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນການສອນ

ແນວລາວສ້າງຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຮ່ວມກັບອົງການຄອດໄດ້ຈັດກອງ​ປະ​ຊຸມ ທົບທວນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 – 25 ກັນຍາ 2020 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ປົກຄອງເມືອງ ປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຂັນທີ ສີວິໄລ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆ ປາກງື່ມ, ມີຕາງໜ້າຈາກຄະນະແນວລາວສ້າງຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຕາງໜ້າຈາກການນຳເມືອງໆ ປາກງື່ມ, ອົງການຄອດ, ອົງການເຮວວີຕັດ, ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ ແລະ […]

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊາການ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມອັບເດດວຽກງານ, ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການເຮັດວຽກລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ບັນດາສະມາຄົມ,ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກລັດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-4 ກັນຍາ 2020 ທີ່ຜ່ານນີ້ ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພາຊ່າ ໂດຍມີບັນດາຕາງໜ້າຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຕາງໜ້າຈາກສະມາຄົມຕ່າງໆ, ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຕາງໜ້າຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກພາກລັດເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 90 ກວ່າທ່ານ. ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເພຶ່ອໃຫ້ບັນດາສະມາຄົມໄດ້ອັບເດດວຽກງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ລວມທັງຜົນດີທີ່ໄດ້ຮັບ […]

ໂອກາດການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ

ບໍ່ພົບຂໍ້ມູນ
Title Organisation Sectors Deadline
ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ 2020-2021 ສະຖານທູດຝຣັງ Community Development, Social Development 31/08/20
ໂຄງການທຶນຂະໜາດໜ້ອຍແຜນງານ CEGGA ເປີດຮັບສະໝັກແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ GIZ Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology 28/02/20
ໂຄງການທືນຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຂອງແຜນງານ CEGGA ເປີດຮັບສະໝັກແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນ GIZ Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology 30/08/19
ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ເປີດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການພາຍໃຕ້ຂອບແຜນງານ *ສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະພາບເອີລົບ ສະຫາພາບເອີລົບ Community Development, Education, Human Resources Development, Social Development 26/04/19
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ ຫຼື Direct Aid Program (DAP) Australian Embassy Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Human Resources Development, Social Development 12/10/18
Deadline Job title Organization Name ປະເພດຕຳແໜ່ງ
October 30, 2020 Capacity Development Service Providers – consultant cord Consultancy