ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊາການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ/CSWG Meeting, 22nd January 2020

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊາການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ/CSWG Meeting, 22nd January 2020

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊາການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2020 ຜ່ານມາທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 83 ທ່ານ, ຍິງ 33 ທ່ານ ໃນນີ້ຕ່າງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 48 ທ່ານ, ຍິງ 15 ທ່ານ, ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ 35 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົ່ງຂອງກອງປະຊຸມກໍ່ເພື່ອສະໜອງເວທີໃຫ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ບົດຮຽນທີ່ດີ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງ, ຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ກິດຈຳກຳຂອງໂຄງການ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເຂົ້າໃນກົນໄກການສ້າງນະໂຍບາຍລະດັບສູງ. ລາຍລະອຽດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມທ່ານສາມາດດາວໂລດໄດ້ທີ່ນິ້:  https://www.laocivilsociety.org/resources/minute-of-the-cswg-meeting-on-22-january-2020/

The Civil Society Working Meeting was held on 22 January 2020 at Vientiane Plaza Hotel. There were 83 Participants, 33 are women, from CSOs lao 48 , women 15 ;  INGOs 23, women 13 and DPs 12,  women 5.

The objectives of the CSWG Meeting are to:

  • Provide space for Civil Society Organizations active in the Lao PDR to share good practices and challenges in project implementation
  • Learn and exchange on Capacity Development programmes and/or projects and about activities from other Networks
  • Showcase and promote the participation of Civil Society reps’ in high level policy mechanisms

The minute of the Meeting can be found here: https://www.laocivilsociety.org/resources/minute-of-the-cswg-meeting-on-22-january-2020/