Government has issued notification that it will continue to implement measures to prevent, control, prevent and address the outbreak of COVID-19 from June 02-30, 2020.

Government has issued notification that it will continue to implement measures to prevent, control, prevent and address the outbreak of COVID-19 from June 02-30, 2020.

ແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຜ້ອນຜັນ, ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ ຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນໄລຍະແຕ່ວວັນທີ 02-30 ມິຖຸນາ 2020/Government has issued notification that it will continue to implement measures to prevent, control, prevent and address the outbreak of COVID-19 from June 02-30, 2020.

ດາວໂລດຟາຍໄດ້ບ່ອນນິ້/PDF file, download here 52fcba541794eec8b178f62a910269ba