Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ກອງປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນການສອນ

ແນວລາວສ້າງຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຮ່ວມກັບອົງການຄອດໄດ້ຈັດກອງ​ປະ​ຊຸມ ທົບທວນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 – 25 ກັນຍາ 2020 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ປົກຄອງເມືອງ ປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຂັນທີ ສີວິໄລ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆ ປາກງື່ມ, ມີຕາງໜ້າຈາກຄະນະແນວລາວສ້າງຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຕາງໜ້າຈາກການນຳເມືອງໆ ປາກງື່ມ, ອົງການຄອດ, ອົງການເຮວວີຕັດ, ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ້ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຈັດກອງ​ປະ​ຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຈາກການຖອດຖອນບົດຮຽນ ໃນການຮ່ວມມືຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນບ້ານຊຽງແລທ່າ, ທ່າກົກໄຮ ເມືອງປາກງື່ມ ໃນການປະກອບສ່ວນຂອງໂຄງການຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊຸກຍູ້ການຮຽນການສອນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ທັງໄດ້ຍົກເອົາບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆມາສົນທະນາ ແລກປ່ຽນ ແລະ ວາງແຜນທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ດີຂື້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂອດການປະສານງານ ການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ,ການປັບປຸງແຜນກິດຈະກຳ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ດີຂື້ນ.