Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເເຂວງຊຽງຂວາງຮ່ວມກັບລັດຈັດກອງປະຊຸມເເລກປ່ຽນວິຊາການຫົວຂໍ້: ການເຊື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເເຂວງຊຽງຂວາງຮ່ວມກັບລັດຈັດກອງປະຊຸມເເລກປ່ຽນວິຊາການຫົວຂໍ້: ການເຊື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ

ໃນວັນທີ່ 17 ພະຈິກ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມບ້ານກ້ວຍໝໍ້, ເມືອງຄຳ, ເເຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມເເລກປ່ຽນວິຊາການກ່ຽວກັບ’’ ການເຊື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ’’’’ ຈັດໂດຍສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການຊຽງຂວາງ. ໃນນັ້ນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ  43  ທ່ານເຊີ່ງມາຈາກສະມາຄົມຕ່າງໆໃນເເຂວງ ເເລະ ຕ່າງເເຂວງ, ພາກລັດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງສະມາຄົມ ເເລະ ພາກລັດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບວຽກງານການສຶກສາ ເເລະ ໂພສະນາການ, ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ,​ຄູອາຈານ ເເລະ ພໍ່ເເມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວເເມ່ນກິດຈະກຳໜື່ງທີ່ນອນໃນຜົນຄາດຫວັງທີ່ສອງຂອງໂຄງການຄອນເນັກເຊີ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີລົບ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນການໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພົມມາ ສີພັນທອງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາເມືອງຄຳ ເເລະ ທ່ານ ຄຳເພົາ ເທບພອນໄຊ ປະທານສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການເເຂວງຊຽງຂວາງ ເເລະ ດຣ. ບຸນເພັງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາເມືອງຄຳ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການການເເລກປ່ຽນຖອດຖອນປະສົບການຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທັງພາກລັດ, ສະມາຄົມ ເເລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການສຶກສາ ເເລະ ໂພສະນາການທີ່ໄດ້ເຮັດຜ່ານມາ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ມີການນຳສະເໜີຈາກພາກສ່ວນໂຮງຮຽນກໍຄືຜູ້ອຳນວຍການຈາກ 3 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ: ໂຮງຮຽນ ລ້ອງລານ, ໂຮງຮຽນ ນ່າຊາຍດູ່, ໂຮງຮຽນໜອງໃໝ່ ກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຜ່ານມາເປັນຕົ້ນ: ການອ່ານປື້ມເລື່ອງຂອງນັກຮຽນ, ການບຳລຸງນັກຮຽນອ່ອນ, ການເເລກປ່ຽນອາຫານສວາຍຂອງຄູ ເເລະນັກຮຽນດ້ວຍກັນ, ການສາທິດການປຸງເເຕ່ງອາຫານ, ການການເຊື່ອມສານວຽກງານໂພສະນາການເຂົ້າໃນວິຊາພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ, ໂລກອ້ອມຕົວ. ນອກຈາກນັ້ນກໍໄດ້ມີການສົນທະນາ, ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຕໍ່ປະເດັນດັ່ງກ່າວ.