Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ເວັບໄຊ້ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ “ລະບົບຄວາມຮູ້ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ” ເຊິ່ງເປັນເວັບ ໄຊທ໌ເປີດ ສຳຫລັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການພັດທະນາເຊັ່ນວ່າ: ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍສັງກັດລັດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ທີ່ປຶກສາ ຫລືສ່ວນບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາໃນລາວ.

latest news

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊາການ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມອັບເດດວຽກງານ, ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການເຮັດວຽກລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ບັນດາສະມາຄົມ,ຊຸມຊົນ ແລະ ພາກລັດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-4 ກັນຍາ 2020 ທີ່ຜ່ານນີ້ ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພາຊ່າ ໂດຍມີບັນດາຕາງໜ້າຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຕາງໜ້າຈາກສະມາຄົມຕ່າງໆ, ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຕາງໜ້າຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ຕາງໜ້າຈາກພາກລັດເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 90 ກວ່າທ່ານ. ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເພຶ່ອໃຫ້ບັນດາສະມາຄົມໄດ້ອັບເດດວຽກງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ລວມທັງຜົນດີທີ່ໄດ້ຮັບ […]

ສພຊລ.ອຊ ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ສາຂາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ( ສພຊລ.ອຊ ) ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທົບທວນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2020 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທີ່ສະໂມສອນເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານນາງ ສົມເພັດ ແສງດາລາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ […]

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການຂອງວຽກງານໂພສະນາການ

  ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງໂຂງຮ່ວມກັບຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງໂຂງຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊາການກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງໂພສະນາການຕໍ່ການສຶກສາຂອງເດັກໃນໄວຮຽນ ໃນວັນທີ 20 ສິງຫາ 2020ນີ້ ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງໂຂງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວົງສະກຸນ ສອນສົມບັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຊິ່ງມີຕາງໜ້າ ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງໂຂງ, ຫ້ອງການສາທາເມືອງໂຂງ, ໂຮງຮຽນຂີ້ນາກ, ອົງການຄອດ, ອົງການເຮວວີຕັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມພາຍໃນແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງໃກ້ຄຽງເຂົ້າຮ່ວມ ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ສະເໜີ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງສະມາຄົມຕໍ່ກັບການສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຂອງເດັກໃນໄວຮຽນ ພ້ອມທັງໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ ທັງຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ […]

ໂອກາດການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ

ບໍ່ພົບຂໍ້ມູນ
Title Organisation Sectors Deadline
ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ 2020-2021 ສະຖານທູດຝຣັງ Community Development, Social Development 31/08/20
ໂຄງການທຶນຂະໜາດໜ້ອຍແຜນງານ CEGGA ເປີດຮັບສະໝັກແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ GIZ Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology 28/02/20
ໂຄງການທືນຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຂອງແຜນງານ CEGGA ເປີດຮັບສະໝັກແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນ GIZ Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology 30/08/19
ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ເປີດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການພາຍໃຕ້ຂອບແຜນງານ *ສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະພາບເອີລົບ ສະຫາພາບເອີລົບ Community Development, Education, Human Resources Development, Social Development 26/04/19
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ ຫຼື Direct Aid Program (DAP) Australian Embassy Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Human Resources Development, Social Development 12/10/18
Deadline Job title Organization Name ປະເພດຕຳແໜ່ງ
October 30, 2020 Capacity Development Service Providers – consultant cord Consultancy