Invitation to Training event in Vientiane (12-14 June 2019) and in abroad

Event

Information Of Organizer

Organizer of the event
United Edge
Types of Events
Workshop
Contact organizer
United Edge
Email Address
Telephone
+447745908105
Date Post
December 20, 2018

Information About the Event

Title of event
Invitation to Training event in Vientiane (12-14 June 2019) and in abroad
Event detail

United Edge ແມ່ນວິສາຫະກິດສັງຄົມເຊິ່ງສະຫນັບສະຫນູນພະນັກງານພັດທະນາ ແລະ ມະນຸດສະທຳໃນທົ່ວໂລກ. ພວກເຮົາຈະໄດ້ກັບຄືນໄປຍັງປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດຊ່ອງຫວ່າງງດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດ, ການອອກແບບໂຄງການ, ຜົນກະທົບ ແລະ ການປະດິດສ້າງ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ເອີ້ນວ່າ ການພັດທະນາທີ່ດີກວ່າ ແລະ ຈະໄດ້ດໍາເນີນຈັດຝຶກອົບຮົມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 6 – 8 ກຸມພາໃນເມືອງ Colombo (ປະເທດສີລັງກາ), 12-14 ກຸມພາຢູ່ເມືອງດາກາ (ບັງກະລາເທດ), 26-28 ກຸມພາຢູເນປານ (ເມືອງກັດມັນດູ), 5-7 ມີນາ ຢູ່ປະເທດມຽນມາ (ຢາງກຸງ), 13-15 ພຶດສະພາ ຢູ່ PNG (Port Moresby), 22-24 ພຶດສະພາ ຢູເມືອງດີລີ (ຕີມໍເລັດສເຕ), 12-14 ມີຖຸນາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(ສປປ ລາວ), 19-21 ມິຖຸນາໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ (ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ) ແລະ 9-11 ກໍລະກົດ ຢູລອນດັອນ (ປະເທດອັງກິດ).

ການຝຶກອົບຮົມຊຸດນີ້ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາແນວຄິດ ແລະ ພາວະການເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ການອອກແບບໂຄງການ ເພື່ອມະນຸດສະທຳ, ການພັດທະນາ, ການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ, ສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຍຸດຕິທຳກັບຄົນງານ ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຄລິກເຂົ້ານີ້ https://www.unitededge.net/events , ເບິ່ງຂໍ້ມູນຄືນຄລິກເຂົ້ານີ້ https://www.facebook.com/pg/unitededge.net/reviews/, ເບິ່ງວີດີໂອວິທີການສະໝັກ ຄລິກເຂົ້ານີ້ https://www.youtube.com/watch?v=RboSKzskjDc , ວີດີໂອແນະນໍາການຝຶກອົບຮົມ ຄລິກເຂົ້ານີ້ https://www.youtube.com/watch?v=6RuwQuS6uN8 .

ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸກລະດັບ ຫລື ຂະແໜງ ແລະ ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງຮູ້ພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ. ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄ່າທໍານຽມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ລາຍລະອຽດອື່ນໆຄລິກເຂົ້ານີ້ https://www.unitededge.net/events . ພວກເຮົາຍັງມີສ່ວນຫຼຸດ 10% ສໍາລັບກຸ່ມ ທີ່ມີແຕ່ 10 ຄົນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ info@unitededge.net  ໂດຍມີຄໍາຖາມໃດໆ. ນີ້ແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອປື້ມບັນທຶກສະຖານທີ່ຂອງທ່ານເພື່ອການຝຶກອົບຮົມ. ທ່ານໃດສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວເຂົ້າສະໝັກ ແລະ ຈອງບ່ອນໄດ້ບ່ອນນີ້ https://united-edge.typeform.com/to/UvDqc9 .

ຢ່າງລືມແບ່ງປັນຂໍ້ມູນດີດີແບບນິ້ໃຫ້ເພື່ອຮ່ວມງານທ່ານ ຫລື ບຸກຄົນອື່ນທີສົນໃຈດ້ວຍ

 Training in “Better Development: A Justice Based Approach”

Book online here United Edge is a social enterprise that supports development and humanitarian workers around the world. We will return to South Asia soon for our flagship training, which especially builds on and fills the gaps in conventional human rights based approaches, as well as building capacity on strategy development, programme design, impact and innovation, monitoring and evaluation, critical thinking and reflection, participation, and leadership. The training is called Better Development: A Justice Based Approach and takes place from 6-8 February in Colombo (Sri Lanka), 12-14 February in Dhaka (Bangladesh), 26-28 February in Nepal (Kathmandu), 5-7 March in Myanmar (Yangon), 13-15 May in PNG (Port Moresby), 22-24 May in Timor-Leste (Dili), 12-14 June in Laos (Vientiane), 19-21 June in Cambodia (Phnom Penh), and 9-11 July in the UK (London). We focus on developing critical thinking and reflection for leadership and programming, and it’s designed for humanitarian, development, social change, and environmental justice workers. There’s more information online here. You can also check the reviews and testimonials, watch a video about the methodology, and a video introduction to the training. We usually have a rich mix of organisations and individuals attending — such as UN agencies (like UNDP, OCHA, FAO, etc), INGOs (like Save, World Vision, Amnesty, WWF, ActionAid, Oxfam, ChildFund, etc), local and national organisations, other development partners (like donors, embassy staff, etc), and independent participants. In 25 trainings across 12 countries in Asia, nearly 650 people from over 200 organisations have already attended, and 98% say they would recommend it to others. Many people tell us its one of the best trainings they’ve ever attended. The training is relevant for any level or department of staff, and participants only need a good level of English. There is more information about training fees and other details online here. We also have a 10% discount for groups of 10 or more. If there are any inclusion needs or concerns, please also let us know, too. You can contact us at info@unitededge.net with any questions. Here is a link to book your places for the training.
Province
Other
Venue

The training is called Better Development: A Justice Based Approach and takes place from 6-8 February in Colombo (Sri Lanka), 12-14 February in Dhaka (Bangladesh), 26-28 February in Nepal (Kathmandu), 5-7 March in Myanmar (Yangon), 13-15 May in PNG (Port Moresby), 22-24 May in Timor-Leste (Dili), 12-14 June in Laos (Vientiane), 19-21 June in Cambodia (Phnom Penh), and 9-11 July in the UK (London).

Language
Translation
Cost
Criteria of Participants (target groups)

Any interested people

Period
June 12, 2019 to June 14, 2019